پروژه‌های تحقیقاتی

این پروژه‌ها با هدف دستیابی به راهکارهایی برای حل مشکلات تولید برق کشور که حل آنها همزمان دربرگیرنده منافع ملی نیز است تعریف می‌شود.

نقشه راه صادرات برق صادرات برق

تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و کارها و بسته سیاستی حمایتی

چکیده در دنیای کنونی که از تجارت هوشمندانه به عنوان بازی برد ­­- برد یاد می ­شود، استفاده از فرصت­ های بین‌المللی و بهره­ مندی از بازارهای جهانی خصوصا برای…