کمیسیون آموزش

جلسه سوم؛ 9 بهمن 1397

سومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه ­شنبه نهم بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در این جلسه دستور کار و اولویت­های این کمیسیون مجددا بررسی شد. از…

جلسه دوم؛ 25 دی 1397

دومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه شنبه 25 دی ماه 1397 با حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس غیاث الدین در مورد…

جلسه اول؛ 10 دی 1397

اولین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز دوشنبه 10 دی ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس غیاث الدین در مورد…