یادداشت‌های تحلیلی

این یادداشتها با هدف تحلیل موضوعات مختلف پیرامون اقتصاد برق تهیه می‌گردد.

احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق شماره بیست و شش

در ادامه یادداشت شماره بیست و پنج یکشنبه ها با اقتصاد برق، این یادداشت نیز نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون…
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و پنج

این یادداشت نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه و آسیب شناسی آن‌ها دارد. بخش دیگری از موارد در…
تحلیل آمار تولید برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و سه

در سال 1401 مجموعا 4021 مگاوات به ظرفیت اسمی شبکه برق کشور افزوده شده است. لازم به ذکر است از این میزان افزایش ظرفیت، صنایع بزرگ سهم 1118 مگاواتی داشته…
حساب بهینه سازی

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و دو

بر اساس بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402، به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده شده است از…
شاخص قیمت تولیدکننده برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و یک

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که در اسفند 1401 انتشار یافته است، در پاییز این سال شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی شامل معدن، کشاورزی، صنعت (ساخت)،…
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست

در حالی که وضعیت فعلی صنعت برق ضرورت انجام اصلاحات را بر کسی پوشیده نگذاشته است اما متاسفانه انجام اصلاحات حتی جزئی در این صنعت مسیری بسیار دشوار و زمان…
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره نوزده

9 اسفند 1401، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 و برای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی…
تنظیم گر بخش برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هجده

تاسیس نشدن نهاد تنظیم گر بخش برق که قادر است بسیاری از مشکلات اقتصادی و حکمرانی صنعت برق را از میان بردارد، با عدم همکاری وزارت نیرو به پنجمین سال…