جلسه دوم؛ 14 بهمن 1397

دومین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم­ها با محوریت تعیین سرفصل­های این کمیسیون، روز یکشنبه چهاردهم بهمن 1397 در محل سندیکای شرکت­های تولید کننده برق تشکیل شد. در ابتدای این جلسه…

جلسه اول؛ 7 بهمن 1397

اولین جلسه کمیسیون فنی و مهندسی در تاریخ یکشنبه 7 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقاي مهندس غیاث­ الدین در مورد چگونگی شکل­گیری تشکل­های…