بازار برق و انرژی

جلسه یازدهم؛ 14 دی 1398

خلاصه مذاکرات یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 14/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بحث این جلسه بررسی ضوابط و شرایط محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه نهم؛ 16 مهر 1398

خلاصه مذاکرات نهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه­شنبه مورخ 16/07/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بررسی در این جلسه اعلام نظر و جمع­بندی…
بازار برق و انرژی

جلسه هشتم؛ 15 مرداد 1398

خلاصه مذاکرات هشتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به­صورت فوق­العاده روز سه­شنبه مورخ 15/05/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع این جلسه بررسی پیش­نویس مصوبه ضوابط تعیین سقف…
بازار برق و انرژی

جلسه هفتم؛ 29 تیر 1398

خلاصه مذاکرات هفتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 29/04/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع این جلسه بحث و تبادل نظر در مورد اطلاعیه…
بازار برق و انرژی

جلسه ششم؛ 25 خرداد 1398

خلاصه مذاکرات ششمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 25/03/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. در ابتدای جلسه در مورد موضوع کاهش میانگین موزون قیمت انرژی…
بازار برق و انرژی

جلسه چهارم، 14 اردیبهشت 1398

خلاصه مذاکرات چهارمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی…
بازار برق و انرژی

جلسه اول؛ 1397/10/15

خلاصه مذاکرات در اولین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی که در تاریخ شنبه 15 دی ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد، موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی برق…
بازار برق و انرژی

جلسه هفدهم؛ 3 خرداد 1399

هفدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 03/03/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو جلسه گذشته کمیسیون، در ابتدای این جلسه جزئیات…
بازار برق و انرژی

جلسه شانزدهم؛ 31 اردیبهشت 1399

شانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز چهار­شنبه مورخ 31/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو مصوبه جلسه هیات مدیره سندیکا، موضوع این جلسه…
بازار برق و انرژی

جلسه پانزدهم؛ 20 اردیبهشت 1399

پانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 20/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. موضوع این جلسه، همفکری در مورد موضوعات قابل بررسی…