واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها

واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره نوزده

9 اسفند 1401، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 و برای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی…