نیروگاه برق

بازار برق و انرژی

جلسه اول؛ 1397/10/15

خلاصه مذاکرات در اولین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی که در تاریخ شنبه 15 دی ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد، موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی برق…