نقشه راه توسعه صادرات برق

نقشه راه صادرات برق صادرات برق

تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و کارها و بسته سیاستی حمایتی

چکیده در دنیای کنونی که از تجارت هوشمندانه به عنوان بازی برد ­­- برد یاد می ­شود، استفاده از فرصت­ های بین‌المللی و بهره­ مندی از بازارهای جهانی خصوصا برای…