قیمت خرید برق از نیروگاه ها

تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها

مقایسه روند تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان و قیمت خرید برق از نیروگاه ها

چکیده مشکل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده فروشی از سال 1394 که منجر به تثبیت نرخ بازار برق در طی سالیان اخیر شده است، به…