قیمت بازار برق

آسیب شناسی تولید برق در بخش خصوصی از دیدگاه روندهای موجود در قیمت بازار برق

چکیده از اواسط سال1396 ، نشانه ­های نخست شوک ارزی در اقتصاد ایران آشکار شد. تاثیرات ناشی از اخبار آغاز تحریم های جدید و خروج آمریکا از توافق نامه برجام،…