قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هفت

لایحه مانع زدایی از توسعه صنعت برق پس از بررسی توسط نهادهای مختلف، رد شدن در شورای نگهبان و سپس اصلاح برخی مواد آن، بالاخره در 1 آذر 1401 توسط…