جلسه اول؛ 7 بهمن 1397

اولین جلسه کمیسیون فنی و مهندسی در تاریخ یکشنبه 7 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقاي مهندس غیاث­ الدین در مورد چگونگی شکل­گیری تشکل­های…