درخواست سندیکا از وزیر نیرو برای عدم شمول قراردادهای خرید و فروش برق از دریافت حق بیمه

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار هماهنگی این وزارتخانه با وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی جهت پیش بینی تمهیداتی به منظور عدم شمول قراردادهای خرید…