جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق

جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره سه

جایگاه صنایع با مصرف برق بالا از جمله آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و … در صنعت برق در طول سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. سال هاست که…