تجربه کشورها

رگولاتوری برق تجربه کشورها

مرور مختصری بر تجربه رگولاتوری برق در برخی کشورهای منتخب

چکیده صنعت برق ایران چهار دوره زمانی متوالی را از بعد مالکیت دارایی های موجود و ماهیت فعالان حاضر در آ ن طی کرده است که عبارتند از: فعالیت بخش…