بازار برق و انرژی

جلسه چهارم، 14 اردیبهشت 1398

خلاصه مذاکرات چهارمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی…
بازار برق و انرژی

جلسه سوم؛ 4 اسفند 1397

خلاصه مذاکرات سومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 4 اسفند 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه در مورد موضوع اعمال محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه دوم؛ 1397/11/06

خلاصه مذاکرات دومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. درابتدای این جلسه نامه دریافتی از شرکت مدیریت شبکه…