سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی نامه ای به اعضای خود، خواستار ارزیابی عملکرد یک‌ساله این تشکل از طریق پاسخگویی به پرسشنامه ارسالی شد.

قرار است بر مبنای نتایج این ارزیابی که با هدف استعلام نظرات و اولویت های اعضا انجام می‌شود، تدوین برنامه‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور پیگیری موضوعات مد نظر شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

عملکرد سندیکا در پیگیری چالش های موجود، اتخاذ تصمیمات عاجل در شرایط خاص، ارتباط با اعضا، بهبود عملکرد، افزایش کیفیت تعاملات با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌ساز و همچنین میزان تاثیرگذاری سندیکا بر سیاستگذاری‌های عمومی حوزه صنعت برق، محورهای اصلی این پرسشنامه محسوب می‌شوند.

بر این اساس از اعضای محترم درخواست می شود که فایل پرسشنامه مذکور را از اینجا دریافت کرده و پاسخ‌های خود را به ادرس ایمیل syndicate1386@gmail.com ارسال کرده و یا به شماره 22148138 فکس کنند.