جلسه سوم؛ 9 بهمن 1397

سومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه ­شنبه نهم بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در این جلسه دستور کار و اولویت­های این کمیسیون مجددا بررسی شد. از…