بازار برق و بورس انرژی

کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا، یک گروه تخصصی در سندیکای شرکت­های تولید کننده برق است که بر اساس تصمیم هیأت مدیره سندیکا و به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات بازار برق و بورس انرژی تشکیل شده و بستری را برای همفکری و هم­افزایی بین نمایندگان شرکت­های عضو، شرکت­های تابعه وزارت نیرو و سایر سازمان­های ذی­ربط ایجاد کرده است.

  • افزایش تعامل با شرکت­های عضو به منظور بررسی و رفع معضلات شرکت­ها در بازار برق و بورس انرژی
  • افزایش تعامل با شرکت­های تابعه وزارت نیرو، بورس انرژی و سازمان­های ذی­ربط به منظور بهبود شرایط رقابت
  • همکاری مستمر در تدوین دستورالعمل­ها و رویه­های اجرایی شرکت مدیریت شبکه برق و هیات تنظیم بازار برق
  • کمک به افزایش شفافیت در بازار برق کشور
  • پی­گیری موضوع بورس انرژی و ایفای نقش موثر در تدوین رویه­های جانبی دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی؛
  • اتخاذ تمهیداتی به منظور ایجاد انعطاف در معاملات برق در بورس انرژی، مشابه با قراردادهای دوجانبه که در شرکت مدیریت شبکه برق ثبت می­شوند؛
  • پی­گیری برای رفع مشکلات صورتحساب­های شرکت مدیریت شبکه برق؛
  • لزوم بازبینی دستورالعمل پرداخت خدمات جانبی.

صورتجسات کمیسیون

کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی، و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات بازار برق و بورس انرژی تشکیل شده است. نمایی از برگزاری جلسات این کمیسیون به شرح روبرو می باشد.

تعداد کل جلسات50
50
جلسات سال 14027
7
جلسات اضطراری50%
50%