درباره‌ی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

تاریخچه ما

نظربه سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تصدی گری دولت، در برنامه های سوم و چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور، خصوصی سازی در صنعت برق، وفق بند ب ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم و بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم، یک امر تکلیفی گردید و در برنامه ریزی برق کشور نیز سهم نیروگاههای خصوصی در چشم انداز ده ساله تا سال ۱۳۹۲ درحد نصف برق مورد نیاز کشور یا حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات طرح ریزی شد، حضور سرمایه گذاران غیر دولتی در این عرصه، تفکر لزوم سازماندهی اعضاء در یک تشکل واحد را در دستور کار پیش قراولان این حرکت قرار داد.
در راستای سیاستهای فوق و با حدود ۲ سال تلاش، سندیکای شرکتهای تولید کننده برق با هدف حمایت از منافع مشترک اعضاء و مشارکت گروهی بخش خصوصی تولید کننده برق،به استناد بند “ک” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۳۰ مجمع عمومی مؤسسین، تحت شماره ۲۲۴ به تاریخ ۱۳۸۶/۴/۴ در اتاق مذکور به ثبت رسید.

هدف کلان

دستیابی به مجموع ظرفیت تولید 50000 مگاوات برق توسط اعضای سندیکا تا پایان سال 1405

اهداف 5 ساله

  • افزایش تعداد اعضای شرکت‌های تولیدکننده سندیکا
  • افزایش ظرفیت تولید اعضا
  • دستیابی به متوسط میزان سرمایه گذاری سالیانه معادل 1/5 میلیارد دلار

اصول و ارزش‌ها

  • حمایت از پویایی، خلاقیت، نوآوری در مدیریت تولید و فرآیندهای تولید برق
  • توجه به امر انصاف در رقابت‌های درونی اعضا
  • تشویق نگرش فرآیندی، تفکر سیستمی و کارگروهی در اعضا
  • پافشاری بر رعایت توافقات، ضوابط و قوانین از سوی نمایندگان حاکمیت و اعضا

تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و غیردولتی در امر احداث نیروگاه و تولید برق و افزایش تعداد اعضا سندیکا

مراقبت و حمایت از منافع و علایق مشترک اعضا

حمایت از ارتقای فناوری، مدیریت و بهره‌وری در امر احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها

ایفای نقش اتاق فکر در مباحث مربوط به چالش‌های خصوصی‌سازی تولید برق

ارتباط و هماهنگی با سازمان‌‌ها و موسسات و نهادهای ذیربط (اعم از حاکمیت و مشتریان) به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید برق

هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

ابراهیم خوشگفتار

مهندس ابراهیم خوشگفتار

رئیس هیات‌مدیره
محمدتقی بابائی

مهندس محمدتقی بابائی

نائب رئیس هیات مدیره
رضا ریاحی

مهندس رضا ریاحی

نائب رئیس هیات‌ مدیره
شهرام صدرا

دکتر شهرام صدرا

خزانه‌دار هیات مدیره
حسنعلی تقی زاده

مهندس حسنعلی تقی‌زاده

عضو اصلی هیات مدیره
مجید غمامی

دکتر مجید غمامی

عضو اصلی هیات مدیره
عمید شهبازی

دکتر عمید شهبازی

عضو اصلی هیات مدیره
میرحجت میرمومنی

آقای میرحجت میرمومنی

بازرس هیات مدیره

سندیکا همواره به دنبال دریافت نظرات، انتقادات، و پیشنهادات شما می‌باشد.