گزارش‌های موضوعی

این گزارشها با هدف تبیین ابعاد مختلف یکی از چالش‌های تولید برق کشور تهیه می‌گردند.

قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت

آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه ها

چکیده به دلیل نیاز شبکه برق کشور و عدم توجه به مصرف سوخت، تعدادی از نیروگاه های احداث شده تنها به شکل گازی اجرا شده است. قانون گذار با توجه…
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق

هزینه های کمبود برق برای جامعه، ارقام سنگینی که دیده نمی شود

چکیده صنعت برق ایران در برنامه ششم توسعه عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیت های تولید برق نداشته و همین مساله در چند سال گذشته عبور از پیک مصرف تابستان…
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه

آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه در تولید برق و پیشنهادهایی برای برنامه هفتم (ویرایش دوم)

چکیده زمانیکه به یک بخش اقتصادی از بعد میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصاد ملی توجه می شود، عمدتا آنچه ملاک سنجش قرار می گیرد کلیدی بودن آن بخش است.…
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم

آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه در تولید برق و پیشنهادهایی برای برنامه هفتم

چکیده زمانیکه به یک بخش اقتصادی از بعد میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصاد ملی توجه می شود، عمدتا آنچه ملاک سنجش قرار می گیرد کلیدی بودن آن بخش است.…
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق

بررسی خاموشی های 1400 با مروری بر ملاحظات سمت عرضه و تقاضای برق

چکیده در یک سال گذشته کشور دو نوع متفاوت از خاموشی را در زمستان، بهار و تابستان تجربه کرد. خاموشی زمستان به دلیل محدودیت عرضه سوخت گاز طبیعی و خاموشی…
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم

انتظارات تولیدکنندگان غیردولتی برق از مجلس یازدهم

چکیده  تاریخچه ورود بخش خصوصی به تولید برق به دهه 80 شمسی و سیاست های تجدید ساختار این صنعت باز می گردد. مروری بر عملکرد تولید برق ایران در نزدیک…
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی

چکیده بحران شيوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عميقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعاليت های جمعی از جمله فعاليت های اقتصادی و صنعتی را…
کرونا تولید برق

ملاحظات تولید برق در شرایط همه گیری کرونا و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی

چکیده این گزارش که تمرکز آن مشخصا بر تولید برق است برگرفته از گزارش کامل تری از وضعیت کل صنعت برق است که با مشارکت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق…