ارسال شده توسط واحد پژوهش

احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق شماره بیست و شش

در ادامه یادداشت شماره بیست و پنج یکشنبه ها با اقتصاد برق، این یادداشت نیز نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون…
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت

آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه ها

چکیده به دلیل نیاز شبکه برق کشور و عدم توجه به مصرف سوخت، تعدادی از نیروگاه های احداث شده تنها به شکل گازی اجرا شده است. قانون گذار با توجه…
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و پنج

این یادداشت نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه و آسیب شناسی آن‌ها دارد. بخش دیگری از موارد در…
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق نیمه دوم سال 1401

این گزارش به شرح فعالیت های هیات مدیره و دبیرخانه سندیکای شرکت های تولید کننده برق در نیمه دوم سال 1401 می پردازد. دانلود گزارش
تحلیل آمار تولید برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و سه

در سال 1401 مجموعا 4021 مگاوات به ظرفیت اسمی شبکه برق کشور افزوده شده است. لازم به ذکر است از این میزان افزایش ظرفیت، صنایع بزرگ سهم 1118 مگاواتی داشته…
حساب بهینه سازی

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و دو

بر اساس بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402، به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده شده است از…
شاخص قیمت تولیدکننده برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و یک

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که در اسفند 1401 انتشار یافته است، در پاییز این سال شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی شامل معدن، کشاورزی، صنعت (ساخت)،…