ارسال شده توسط معصومه پاشا

بازار برق و انرژی

جلسه یازدهم؛ 14 دی 1398

خلاصه مذاکرات یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 14/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بحث این جلسه بررسی ضوابط و شرایط محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه هفدهم؛ 3 خرداد 1399

هفدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 03/03/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو جلسه گذشته کمیسیون، در ابتدای این جلسه جزئیات…
بازار برق و انرژی

جلسه شانزدهم؛ 31 اردیبهشت 1399

شانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز چهار­شنبه مورخ 31/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو مصوبه جلسه هیات مدیره سندیکا، موضوع این جلسه…
بازار برق و انرژی

جلسه پانزدهم؛ 20 اردیبهشت 1399

پانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 20/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. موضوع این جلسه، همفکری در مورد موضوعات قابل بررسی…
بازار برق و انرژی

جلسه چهاردهم؛ 28 دی 1398

چهاردهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 28/10/1398 در شرکت تولید برق سپهر تشکیل شد. موضوع مورد بحث این جلسه، تهیه اطلاعات هزینه مشارکت نیروگاه­ها در…
بازار برق و انرژی

جلسه سیزدهم؛ 24 دی 1398

سیزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به صورت فوری و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون، روز ­شنبه مورخ 24/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع مورد بحث…
بازار برق و انرژی

جلسه دوازدهم؛ 17 دی 1398

دوازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه ­شنبه مورخ 17/10/1398 در پژوهشگاه نیرو تشکیل شد. این جلسه پیرو نشست هم­اندیشی اعضای سندیکا و به درخواست هیأت مدیره برای…

جلسه سوم؛ 14 اسفند 1397

سومین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 14 اسفند ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دو نامه دریافتی از…

جلسه دوم؛ سه شنبه 30 بهمن 1397

دومین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به استعلام…

جلسه دوم؛ 14 بهمن 1397

دومین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم­ها با محوریت تعیین سرفصل­های این کمیسیون، روز یکشنبه چهاردهم بهمن 1397 در محل سندیکای شرکت­های تولید کننده برق تشکیل شد. در ابتدای این جلسه…