مهندسی و سیستم‌ها

کمیسیون مهندسی و سیستم‌ها

یک گروه تخصصی در سندیکای شرکت­های تولید کننده برق است که بر اساس تصمیم هیأت مدیره سندیکا و به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات فنی و مهندسی تشکیل شده و بستری را برای همفکری و هم­افزایی بین نمایندگان شرکت­های عضو، شرکت­های تابعه وزارت نیرو و سایر سازمان­های ذی­ربط ایجاد کرده است.

 • جمع‌آوری، بررسی و تدوین درخواست‌های فنی- مهندسی ارجاع شده به سندیکا از سوی شرکت‌های عضو و در موارد لازم اقدام برای طرح موضوع آن‌ها با سرمایه‌پذیر (شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ، توانیر و …) جهت رفع مشکلات و پیگیری آن­ها (تفکیک موضوعات فنی و مهندسی از موضوعات بازار برق و اولویت بندی موضوعات در دبیرخانه و دفتر کمیسیونهای سندیکا انجام میگیرد)
 • بررسی مشکلات نیروگاه­ها در تامین قطعات یدکی انحصاری شرکتهای خارجی یا داخلی
 • تدوین راهکار برای مشکلات مشترک فنی و مهندسی واحدهای نیروگاهی و در صورت لزوم انتخاب مشاور و یا تشکیل کمیته متخصصین نیروگاهی جهت رفع مشکل؛
 • امکان سنجی ایجاد یا تکمیل سامانه‌های تخصصی با هدف ارزیابی شرکت‌های سازنده و همچنین پیمانکاران تعمیرات اساسی برای استفاده کلیه نیروگاه­ها (همچون سایت نما نیرو)؛
 • فراهم کردن بستر لازم به منظور اجرای پروژه مدیریت دارایی فیزیکی در نیروگاه­ها؛
 • بررسی امکان ایجاد سامانه داشبورد برای اخذ اطلاعات مورد نیاز از نیروگاه­ها بر اساس اهداف تعیین شده توسط کمیسیون؛
 • فراهم نمودن شرایط حضور شرکت‌های عضو در دوره­ها و کنفرانس­های فنی و مهندسی داخلی و خارجی؛
 • بررسی رویه­ها و دستورالعمل­های مرتبط با فعالیت نیروگاه از حیث فنی و مهندسی و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری آنها از جمله رویه‌ها و دستورالعمل‌های هیأت تنظیم بازار برق و یا پیشنهاد در خصوص تغییر مقررات و مکانیزم‌های بازار برق یا بورس انرژی؛
 • دسته بندی واحدهای نیروگاهی بر اساس نوع و مشخصات فنی به منظور بررسی مسائل خاص هر دسته و ایجاد بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش فنی بین نیروگاه­هی هم گروه
 • پیگیری و اقدامات لازم جهت حضور نماینده “سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق” در جلسات مراجع ذیربط به منظور تاثیرگذاری در تصمیم گیریها و مصوبات حوزه فنی و مهندسی تولید برق (مسائلی مانند سوخت، راندمان، تعمیرات و بازدیدهای دورهای و …)؛
 • برگزاری جلسات مشترک بین کمیسیون‌های مهندسی و سیستم‌ها و بازار برق سندیکا به منظور بررسی و شفاف ‌سازی تبعات مالی مقررات اعلامی یا در شرف تصویب سرمایه پذیر
 • برنامه ریزی برای استفاده بهینه از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ساخت تجهیزاتی که امکان تامین داخلی آنها چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری وجود دارد،
 • بررسی رژیم‌های بهره برداری خاص درخواستی از سوی مرکز کنترل و تصمیم گیری­های لازم در خصوص آنها (مانند: استارت و استاپ‌های مکرر واحدهای گازی در نیروگاههای سیکل ساده، تغییر مدام سهمیه سوخت واحدها (بعضا در فصول گرم سال نیز محدودیت گاز مصرفی وجود دارد)، افزایش بهره برداری از واحدها با سوخت مایع که در برخی موارد کیفیت سوخت تحویلی نیز افت چشمگیری داشته است و …)
 • فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  (RCM).
 • بررسی امکان استفاده از روشهای کاهش اشتباهات انسانی (Human error)  تعمیرات نیروگاه‌ها
 • ایجاد سامانه اطلاعاتی برای بهبود فرآیند بازرسی و نظارت بر کیفیت و تامین قطعات خریداری شده و فرآیند تعمیرات در نیروگاه­ها
 • ایجاد تور جمع آوری و انتقال تجربیات و حوادث پرتکرار نیروگاه‌ها به صورت درون گروهی برای تقویت ارتباط نیروگاه‌ها و استفاده بهتر از تجربیات یکدیگر
 • ایجاد بستر ارتباطی با متخصیص بازنشسته داخلی و خارجی در حوزه تولید برای استفاده مطلوب از تجارب ایشان
 • ایجاد ارتباط ساختاری با حوزه تولید در سایر کشورها
 • بررسی امکان پایه گذاری یک سیستم پایش آنلاین متمرکز با همکاری کلیه نیروگاههای خصوصی با هدف کاهش هزینه و افزایش تحلیل پذیری اطلاعات نیروگاه‌ها
 • تعیین تکلیف در خصوص سامانه آنلاین محیط زیست و بحث جرایم مربوط به آن.
 • بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوع چگونگی تامین آب از محل پس آب
 • بررسی مسایل و محدودیت­های فنی در رابطه آرایش تولید (آرایش تولید اقتصادی بازار برق، آرایش تولید فنی اقتصادی دیسپاچینگ – نحوه بهره برداری از واحدها) با مشارکت کمیسیون بازار برق
 • بررسی مسائل مرتبط با ارائه خدمات جانبی توسط واحدهای نیروگاهی (کنترل فرکانس، توان راکتیو و ….) با مشارکت کمیسیون بازار برق
 • بررسی مسائل مرتبط با سوخت واحدهای نیروگاهی (اولویت بندی، تامین سوخت مایع و تخصیص سوخت گاز و بررسی مشکلات نظیر کمبود تجهیزات تخلیه، خط لوله و …) با مشارکت کمیسیون بازار برق

صورتجلسات کمیسیون

کمیسیون مهندسی و سیستم‌ها به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی، و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات فنی و مهندسی تشکیل شده است. نمایی از برگزاری جلسات این کمیسیون به شرح روبرو می باشد.

تعداد کل جلسات50%
50%
جلسات سال 140250%
50%
جلسات اضطراری50%
50%