مدیریت رسانه

کمیسیون مدیریت رسانه

 هدف از ايجاد کمیسیون مدیریت رسانه، ایجاد بستری مناسب و هماهنگ جهت سازماندهی و هدفمندسازی اقدامات رسانه‌ای  و روابط عمومی سندیکا در قالب یک کمیسیون فرابخشی است که می‌تواند علاوه بر توسعه ارتباطات و تعاملات سندیکا با ذینفعان، به تقویت توان رسانه‌ای و افزایش سطح اثربخشی اطلاع‌رسانی آن کمک کند.

  • سیاست گذاری برای فعالیت رسانه های داخلی سندیکا
  • سیاست گذاری کلان برای همکاری و استفاده از ظرفیت های رسانه های عمومی
  • تهیه محتواهای تخصصی در خصوص موضوعات تعیین شده
  • سیاست گذاری برای برگزاری رویدادهای تخصصی
  • استفاده مطلوب از رسانه های نوظهور و دیجیتال

 

کمیسیون مدیریت رسانه
کمیسیون مدیریت رسانه

جلسات کمیسیون مدیریت رسانه

همکاری سندیکا با جشنواره و فن‌بازار تخصصی صنعت برق کلید خورد

بازار برق و انرژی

جلسه دوم؛ 1397/11/06

گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق در سال 1398

کمیسیون رسانه با هدف سیاستگذاری و مدیریت بسترهای ارتباطی و اطلاع رسانی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و با مشارکت منتخبین مدیران عامل نیروگاه‌های عضو، منتخبین رسانه حوزه انرژی، نماینده هیات مدیره سندیکا، و تیم روابط عمومی سندیکا جلسات هم اندیشی خود را برگزار نموده است.

جلسات کمیسیون تا امروز0
0
جلسات کمیسیون سال 14020
0
تحقق اهداف کمیسیون5%
5%