مجمع عمومی فوق العاده

ترکیب هیات مدیره برای دو سال آینده ترمیم شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سندیکای شرکت های تولیدکننده برق امروز با حضور نمایندگان شرکت عضو در محل این تشکل برگزار و با انتخاب یک عضو اصلی و دو عضو علی البدل ترکیب هیات مدیره آن ترمیم شد.
در این نشست مجمع که با حضور نمایندگان اعضای سندیکا برگزار شد، برای ترمیم ترکیب اعضای هیات مدیره برای دوسال آینده و انتخاب بازرس برای سال 1402 با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران رای‌گیری به عمل آمد که بر اساس آرای شمارش شده، آقای دکتر عمید شهبازی از شرکت نیرو آتیه صبا به عنوان عضو اصلی و آقایان مهندس محمدعلی وحدتی و مهندس مصطفی نورالهی به ترتیب از شرکت‌های انرژی گستر جم و سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.
همچنین آقایان حجت میرمومنی و محمد نورمحمدپور به عنوان بازرس‌های اصلی و علی‌البدل هیات مدیره سندیکا برای سال 1402 انتخاب شدند.
در ابتدای این نشست گزارش عملکرد سال 1401و رئوس برنامه سال جاری سندیکا به اعضای مجمع ارایه شد و هریک از اعضای هیات مدیره به پرسش های حاظران در مورد نتایج اقدامات انجام شده و برنامه های پیش روی سندیکا برای سال جاری پاسخ دادند و خواستار همکاری و مشارکت بیشتر اعضا با هیات مدیره در پیگیری مشکلات تا به ثمر نشستن اقدامات شدند.
درادامه گزارش بازرس سندیکا توسط حجت میرمومنی ارایه شد و در نهایت تراز مالی سندیکا درسال 1401مورد تایید وتصویب اعضای مجمع قرارگرفت. گفتنی است گزارش مالی و صورت های مالی منتهی به پایان سال سندیکا1401 پیش از این در اختیار اعضای سندیکا قرار گرفته بود. همچنین انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی سندیکا از دیگر مصوبات این نشست بود.
در گزارش اقدامات و دستاوردهای این تشکل در سال 1401 و نیز برنامه های آن برای سال جاری به دریافت مصوبه وزیر نیرو برای اصلاح و افزایش سقف قیمت بازار برق به 803 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی و نیز اعلام سقف جدید قیمت پیشنهادی انرژی در بازار عمده فروشی برق به 106 ریال برای سال 1402 پیش از شروع سال جدید که منجر به افزایش تقریبی3500 میلیارد تومانی درآمد نیروگاه ها شده، به عنوان مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته سندیکا اشاره شد.
همچنین انجام پیگیری های لازم به منظور درج ظرفیت هایی برای تهاتر مطالبات و بدهی ها در قانون بودجه 1402 تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( 5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال و اخذ مجوز حضور نماینده سندیکا در هیات های حل اختلاف مالیاتی و دفاع از حقوق اعضا که بالغ بر 150 میلیارد تومان دستاورد مالی برای شرکت ها داشته از دیگر دستاوردهای سندیکا در طول سال 1401 بوده است.
بر اساس این گزارش سندیکا علاوه بر اینکه موفق شد با انعکاس نظرات تولیدکنندگان غیر دولتی برق در خصوص طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق و رفع برخی ابهامات آن، بند مالکیت وزارت نیرو بر گواهی ظرفیت را از قانون مذکور حذف کند، توانست با انجام پیگیری های گسترده محدودیت دسترسی اعضای سندیکا به سامانه های اطلاعاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران از جمله EMIS، SCCIS، PGDS، دما و …. را نیز لغو کند.
تدوین دستورالعمل پرداخت بهای انرژی در دوران محدودیت سوخت توسط سندیکا با تفویض اختیارات لازم از سوی شرکت مدیریت شبکه برق و لحاظ شدن منافع اعضا در این دستورالعمل در کنار حذف دریافت هزینه حق الامتیاز برای صدور پروانه بهره برداری تولید برق با دریافت حکم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دریافت تایید معاون اول رئیس جمهور، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر روی راهکار پیشنهادی سندیکا برای دریافت مجوز فروش برق به صنایع با در نظر گرفتن ملاحظاتی برای بازپرداخت بدهی های ارزی هم بخش دیگری از دستاوردهای یک ساله سندیکا بوده است.
البته باید به این فهرست اجرایی شدن ظرفیت های بند (ص) تبصره 2 قانون بودجه 1401 برای تهاتر بدهی ها و مطالبات، تقویت ارتباط با نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار و افزایش سطح اثربخشی سندیکا در تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با تولید برق و نیز ارسال گزارش های پژوهشی و کارشناسی برای آنها به منظور انعکاس مشکلات اعضا در تمامی سطوح را نیز افزود.
در بخش دیگری از گزارش عملکرد سندیکا به اهم اقدامات این تشکل در طول سال 1401 پرداخته شده و به تسهیل ارتباط با اعضا، اصلاح و افزایش سقف قیمت بازار برق برای سال 1401 و اعلام سقف قیمت جدید بازار در سال 1402 پیش از شروع سال و نیز تلاش برای جبران مالی زیان نیروگاه ها از محل عدم تعدیل سالیانه نرخ پایه آمادگی بر اساس دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه در دو سال پایانی برنامه، به عنوان بخش مهمی از اقدامات سندیکا اشاره شده بود.
بر اساس این گزارش، سندیکا علاوه بر پیگیری اصلاح قرارداد خرید برق از نیروگاه ها و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه، اقدامات گسترده ای نیز در خصوص حل مسائل مرتبط با بازار برق، بورس انرژی و توسعه مبادلات خارج از بازار و نیز چالش های بورس انرژی و توسعه معاملات خارج از بازار داشته است.
افزون بر اینکه تلاش در راستای حل مشکل بازپرداخت وام های ارزی صندوق توسعه ملی، پیگیری مشکلات مرتبط با بیمه و مالیات، مشارکت در تهیه پیشنهادهای بخش برق برای درج در برنامه هفتم توسعه، مشارکت در تهیه پیشنهادهای بخش برق برای درج در لایحه بودجه 1402 و تلاش برای دریافت مطالبات اعضا هم بخش دیگری از اقدامات کلیدی سندیکا در طول سال گذشته بوده است.
این تشکل همچنین برنامه ریزی و تلاش گسترده ای برای پی گیری موانع اجرایی شدن طرح های احداث بخش بخار نیروگاه های گازی، تعامل با نهادهای اثرگذار، بررسی مسائل مرتبط با انجام تعمیرات نیروگاه ها و همچنین رفع موانع در صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های خصوصی داشته است.
در گزارش مذکور به اهم برنامه های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای سال 1402 هم اشاره و عنوان شده بود که پیگیری و احقاق حقوق نیروگاه ها از مراجع قضائی و حقوقی و انتخاب وکیل برای پیگیری تا اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه جبران زیان مالی نیروگاه‌ها از محل عدم تعدیل نرخ پایه آمادگی در دو سال پایانی برنامه پنجم توسعه از جمله مهمترین این برنامه هاست.
از جمله دیگر برنامه های سندیکا برای سال جاری می توان به پیگیری حقوقی و اخذ مشاور به منظور دریافت راهنمایی تا درج خسارت تاخیر در تادیه در قراردادهای خرید برق از نیروگاه ها و پرداخت خسارات بنگاه‌ها، پیگیری حقوقی تا حل مشکل قراردادهای بیع متقابل و رفع موانع بهره مندی از ظرفیت های ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و انتخاب مشاور و پی گیری حقوقی تا حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی نیروگاه ها هم اشاره کرد.
سندیکا در طول سال جاری علاوه بر استمرار پیگیری مطالبات اعضا به استناد ظرفیت های طراحی شده در ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تلاش خواهد کرد اقدامات لازم را به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت گذاری برق در بازار عمده فروشی و نیز حل تعارضات قانونی از جمله در بحث استفاده از مازوت در ایام پیک سوخت (گاز طبیعی) و جرایم نیروگاه ها در صورت استفاده از سوخت مایع انجام دهد.
ضمن اینکه دفاع از حقوق اعضا در بحث گواهی ظرفیت، تلاش برای کاهش تصدی‌گری وزارت نیرو، رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی از جمله: دفاع از شرکت‌ها در هیات‌‌های رسیدگی حل اختلاف مالیاتی و نیز تلاش برای افزایش کرسی های سندیکا در نهادهای اثرگذار از جمله اتاق بازرگانی ایران هم از دیگر برنامه های این تشکل در سال 1402 خواهد بود.
سندیکا همچنین برای دفاع از حقوق شرکت های عضو خود، انجام پیگیری های لازم به منظور بهره مندی اعضا از ظرفیت های بودجه 1402 برای اعضا از جمله در بحث تهاتر بدهی ها و مطالبات، ارتقای بهره وری و کارایی واحدهای مختلف سندیکا، اعلام نظر و انعکاس مواضع سندیکا بر لایحه بودجه 1403، پی گیری حقوق اعضا از طریق توسعه تعاملات با نهادهای تصمیم ساز و تقویت رسانه ها و ارتباطات سندیکا و پیگیری جذب اعضای جدید برای رسیدن به جذب حداکثری نیروگاه های حرارتی غیردولتی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

نوشتهٔ پیشین
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق در سال 1401
نوشتهٔ بعدی
محاسبه هزینه‌های استفاده از سوخت پشتیبان در نیروگاه‌ها

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید