بیمه و مالیات

بیمه و مالیات

کمیسیون بیمه و مالیات سندیکا: یک گروه تخصصی در سندیکای شرکت­های تولید کننده برق است که بر اساس تصمیم هیأت مدیره سندیکا و به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات بیمه و مالیات تشکیل شده و بستری را برای همفکری و هم­افزایی بین نمایندگان شرکت­های عضو، شرکت­های تابعه وزارت نیرو و سایر سازمان­های ذی­ربط ایجاد کرده است.

  • بررسی مشکلات شرکت­های عضو در امور تامین اجتماعی
  • استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی تهران برای اصلاح بخشنامه­های تامین اجتماعی از طریق تصویب این اصلاحات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  • بررسی مشکلات شرکت­های عضو در امور مالیاتی
  • پی­گیری استرداد مطالبات مالیات بر ارزش افزوده شرکت­ها
  • پی­گیری حضور نمایندگان سندیکا در هیات­های حل اختلاف مالیاتی
  • پی­گیری حذف جرایم مالیاتی مربوط به تهاتر بدهی های مالیاتی و مطالبات نیروگاه ها
  • پی­گیری برای انتشار مصوبه­ای به منظور حذف شمولیت قراردادهای فروش برق از حق بیمه

صورتجلسات کمیسیون بیمه و مالیات

کمیسیون بیمه و مالیات به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی، و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات بیمه و مالیات تشکیل شده است. نمایی از برگزاری جلسات این کمیسیون به شرح روبرو می باشد.

تعداد کل جلسات50%
50%
جلسات سال 140250%
50%
جلسات 140250%
50%