پژوهش

تحلیل، مطالعه و ارائه گزارشات کاربردی در راستای رفع موانع اعضا

آموزش

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی صنعت تولید برق

کمیسیون‌ها

بررسی تخصصی دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت نیروگاهی

پایگاه خبری

ارائه آخرین اخبار پیگیری مطالبات و حمایت از نیروگاه‌ها

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

سندیکای شرکتهای تولید کننده برق با هدف حمایت از منافع مشترک اعضاء و مشارکت گروهی بخش خصوصی تولید کننده برق در سال 1386 تاسیس گردید.

ساماندهی و انسجام بخشیدن به فرآیند سرمایه گذاری در امر احداث نیروگاه تولید برق و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضاء جز اهداف اصلی این تشکل می‌باشند.
0
سال های فعالیت
0
تعداد اعضا سندیکا
0
ظرفیت تولید
0
سهم از تولید برق

در سندیکا چه می‌گذرد؟

نیرو سرمایه