شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر شهید دکتر معصومی

به یاد شهید دکتر معصومی که آمیزه‌ای از تعهد و تخصص بود

چهارم آبان ماه، نخستین سالگرد شهادت چهره‌ای کارآمد و متخصصی متعهد است که به رغم جوانی، نقشی تاثیرگذار در صنعت برق کشور داشت. شهید دکتر فریدالدین معصومی، از نیروهای مومن،…