بیمه و مالیات

جلسه سوم؛ 14 اسفند 1397

سومین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 14 اسفند ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دو نامه دریافتی از…

جلسه دوم؛ سه شنبه 30 بهمن 1397

دومین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به استعلام…

جلسه اول؛ 29 دی 1397

نخستین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز شنبه 29 دی ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس غیاث الدین از کمیسیون­ها…