مدیریت رسانه

کمیسیون مدیریت رسانه

 هدف از ايجاد کمیسیون مدیریت رسانه، ایجاد بستری مناسب و هماهنگ جهت سازماندهی و هدفمندسازی اقدامات رسانه‌ای  و روابط عمومی سندیکا در قالب یک کمیسیون فرابخشی است که می‌تواند علاوه بر توسعه ارتباطات و تعاملات سندیکا با ذینفعان، به تقویت توان رسانه‌ای و افزایش سطح اثربخشی اطلاع‌رسانی آن کمک کند.

  • سیاست گذاری برای فعالیت رسانه های داخلی سندیکا
  • سیاست گذاری کلان برای همکاری و استفاده از ظرفیت های رسانه های عمومی
  • تهیه محتواهای تخصصی در خصوص موضوعات تعیین شده
  • سیاست گذاری برای برگزاری رویدادهای تخصصی
  • استفاده مطلوب از رسانه های نوظهور و دیجیتال

 

کمیسیون مدیریت رسانه
کمیسیون مدیریت رسانه

جلسات کمیسیون مدیریت رسانه

تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها

مقایسه روند تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان و قیمت خرید برق از نیروگاه ها

جلسه دوم؛ سه شنبه 30 بهمن 1397

تنظیم گر بخش برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هجده

کمیسیون رسانه با هدف سیاستگذاری و مدیریت بسترهای ارتباطی و اطلاع رسانی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و با مشارکت منتخبین مدیران عامل نیروگاه‌های عضو، منتخبین رسانه حوزه انرژی، نماینده هیات مدیره سندیکا، و تیم روابط عمومی سندیکا جلسات هم اندیشی خود را برگزار نموده است.

جلسات کمیسیون تا امروز0
0
جلسات کمیسیون سال 14020
0
تحقق اهداف کمیسیون5%
5%